+66 2 420 8888

โครงการแข่งขันเนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุ 17 ปี ครั้งที่ 6 เนื่องจากกีฬาฟุตซอล เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนไทยมีศักยภาพพอที่จะก้าวระดับโลกได้ และจะดียิ่งขึ้นหากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงกำหนดจัดการแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการเล่นกีฬา และห่างไกลอบายมุข ทั้งนี้จะจัดแข่งขันระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงกันยายน พ.ศ. 2553 สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุ 17 ปี ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอีกครั้งที่บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณ เสน่ห์ จารุวราภิรมย์ เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาคุณภาพมาตรฐาน จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด เห็นคุณค่าของการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพทางด้านกีฬาเสมอมา รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะทางการจัดการในฐานะ เจ้าบ้าน ผู้ชม ผู้เชียร์ ผู้เล่นที่ดี มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนของชาติคือ ห่างไกลจากยาเสพย์ติด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุ 17 ปี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551 ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต่างๆ ซึ่งในครั้งที่4นี้ บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณ เสน่ห์ จารุวราภิรมย์ เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาคุณภาพมาตรฐาน จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากยาเสพย์ติด
โดยกำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง กันยายน พ.ศ. 2551

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุ 15 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2 สำหรับการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณ เสน่ห์ จารุวราภิรมย์ ผู้สนับสนุนหลักอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับแข่งขัน จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...