+66 2 420 8888

โครงการแข่งขันเนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุ 17 ปี ครั้งที่ 6 เนื่องจากกีฬาฟุตซอล เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนไทยมีศักยภาพพอที่จะก้าวระดับโลกได้ และจะดียิ่งขึ้นหากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงกำหนดจัดการแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการเล่นกีฬา และห่างไกลอบายมุข ทั้งนี้จะจัดแข่งขันระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงกันยายน พ.ศ. 2553 สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

โครงการแข่งขันเนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุ 17 ปี ครั้งที่ 6 เนื่องจากกีฬาฟุตซอล เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนไทยมีศักยภาพพอที่จะก้าวระดับโลกได้ และจะดียิ่งขึ้นหากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงกำหนดจัดการแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการเล่นกีฬา และห่างไกลอบายมุข ทั้งนี้จะจัดแข่งขันระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงกันยายน พ.ศ. 2553 สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

ทีมที่เข้าแข่งขันมีทั้งสิ้น 16 ทีม โดยแต่ละทีมมีนักกีฬา 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน ซึ่งประกอบด้วย

 1. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 2. โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง
 3. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย |
 4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒
 5. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 6. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
 7. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 8. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
 9. โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 10. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 11. โรงเรียนสารวิทยา
 12. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 13. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 14. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 15. โรงเรียนปทุมคงคา
 16. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

และในวันที่ 3 มิถุนายน 2553 นายสุนันทวิทย์ พลอยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประธานจัดการแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก อายุ 17 ปี ครั้งที่ 6 ได้กำหนดพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรุจรวงศ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ขอให้นักเรียนที่สนใจในการเล่นฟุตซอล ติดตามเชียร์ทีมที่ชอบในการแข่งขันแต่ละครั้งได้ ภาพบางส่วนจากการแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก ครั้งที่ 5 ชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2552

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ ฟุตซอลลีก รุ่น 17 ปี ครั้งที่ 6


1. ลูกฟุตซอล รุ่น SHINY STAR NM-260

2. ถุงเท้าฟุตบอล no.3501

3. เสื้อกีฬา no.7414

4. กางเกงกีฬา no.6414

5. เสื้อประตูโกว์ no.8360

6. กางเกงประตูโกว์ no.5353

7. ปลอกแขนกัปตัน no.c221

8. เสื้อกีฬา no.7412

9. กางเกงวอร์ม no.1141

10. เสื้อโปโล no.9415

11. ลูกฟุตซอล รุ่น SHINY STAR NM-260 สะท้อนแสง

12. เสื้อคอกลมสีพื้น no.7366

13. เสื้อเอี๊ยม no.TN9

14. เสื้อกีฬา no.7409

15. กางเกงลำลอง no.5355

16. กางเกงกีฬา no.6412

16. กางเกงกีฬา no.6412