+66 2 420 8888

ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา

ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา

             บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักกีฬา”ผู้บำเพ็ญพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชน เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558เร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา

ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา

ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา

ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา

ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา

ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา ร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้านักกีฬา