+66 2 420 8888

แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์อุปถัมภ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ทรงพระราชดำเนิน เปิดสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย


       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์อุปถัมภ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ทรงพระราชดำเนิน เปิดสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เทิดพระเกียรติ“ปริ๊นส์คัพ” รวมถึงการแสดงแอโรบิคมวยไทย โดยการนำมวยไทยมาประยุกต์ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทย   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามศุภชลาศัย


แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

เแข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ

แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ แข่งขันมวยไทย ปริ๊นส์คัพ