ฟุตบอล เบอร์ 5 Football No.5
No.955

ฟุตบอล เบอร์ 5

ลูกฟุตบอลชนิดแข่งขันแบบหนังอัดขนาดเบอร์ 5 ทำด้วยหนัง Polyurethane
รายละเอียด

ลูกฟุตบอล เบอร์ 5
สรรพคุณ :ลูกฟุตบอลชนิดแข่งขันแบบหนังอัดขนาดเบอร์ 5 ทำด้วยหนัง PU (Polyurethane) อย่างดีไม่ดูดซับน้ำ จำนวน 32 แผ่นขณะสูบลมเต็มที่จะมีเส้นรอบวง 27-28 นิ้ว และมีน้ำหนัก 396-453 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเป็นรอยลึกอย่างถาวรที่ลูกฟุตบอลทุกลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงานพัฒนาการกีฬาแลันันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม)

You are here:   nationmanลูกบอลฟุตบอล PVC หนังเย็บ รุ่น Beat     Bookmark and Share

Feed จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด สำหรับแข่งขันและฝึกซ้อม กีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเล่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆเนชั่นแมน ไทยแลนด์ : จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด สำหรับแข่งขันและฝึกซ้อม กีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเล่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ