+66 2 420 8888

Official Sponsor Asian Beach Games

นางสาวกานดา คุ้มอักษร ฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ ในนามของนายเสน่ห์ จารุวราภิรมย์ ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2553 ณ รัฐสุลต่าน โอมาน และที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 29-12 ตุลาคม 2553

Official Sponsor Asian Beach Games
Official Sponsor Asian Beach Games
Official Sponsor Asian Beach Games